Zde je místo pro Vaši reklamu
Neděle 31. května 2020 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Nový pavilon Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc je před dokončením

29.05.2020 - Nový pavilon Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc je...

Počasí

31.05.2020 - Neděle

Teplota: 16 / 10 - obcasny-Déšť

01.06.2020 - Pondělí

Teplota: 19 / 9 - SkoroJasno

kytka

Podmínky užití

Pečlivě se prosím seznamte s následujícími ustanoveními a podmínkami.

Vstupem na server http://www.sumpersko.net a na kteroukoli z jeho stránek souhlasíte s tím, že níže uvedená ustanovení a podmínky jsou pro Vás závazné. Jestliže nesouhlasíte s níže uvedenými ustanoveními a podmínkami, nevstupujte na server http://www.sumpersko.net nebo na kteroukoli z jeho stránek.

Provozovatelem tohoto serveru je firma Šumpersko.net s.r.o., IČO: 28656253, DIČ: CZ28656253, (dále jen „provozovatel“).
COPYRIGHT © Šumpersko.net s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedeným a k jejich uspořádání jsou majetkem provozovatele.

Ochranné známky

Server obsahuje ochranné známky registrované provozovatelem, který může oprávněně uplatňovat nárok na práva spojená s dalšími ochrannými známkami a značkou služeb obsažených na serveru http://www.sumpersko.net.

Použití informací a materiálů

Změna v informacích a materiálech obsažených na těchto stránkách, jakož i v ustanoveních, podmínkách a v popisech na nich se objevujících je vyhrazena. Neoprávněné užití serveru http://www.sumpersko.net provozovatele a jeho systémů, zahrnující neoprávněný vstup do systémů provozovatele, zneužití hesla a/nebo zneužití jakýchkoli zveřejněných informací, nikoli však omezené pouze na tyto případy, je přísně zakázané.

Žádné záruky

Informace a materiály uvedené na serveru http://www.sumpersko.net, včetně textu, grafiky, odkazů a dalších položek, jsou poskytnuty bez záruky. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o přesnost, přiměřenost nebo úplnost uvedených informací a materiálů, a výslovně se zříká odpovědnosti za případnou chybnost či neúplnost těchto informací a materiálů. V souvislosti s uvedenými informacemi a materiály se neposkytuje jakákoli záruka, byť nepřímá, výslovná nebo statutární, včetně záruky neporušení práv třetích osob, majetkového práva, možnosti obchodního uplatnění, vhodnosti pro určitý účel či nenapadnutelnosti počítačovým virem, nikoli však s omezením pouze na tyto případy. 

Omezení odpovědnosti

Provozovatel v žádném případě nebude odpovědný za jakékoli škody, včetně přímých nebo nepřímých, zvláštních, souvisejících nebo následných škod, ztrát nebo výdajů vzniklých v souvislosti se serverem http://www.sumpersko.net nebo jeho použitím, nikoli však s omezením pouze na tyto případy. Není zodpovědný za nemožnost použití ze strany jakékoli osoby nebo v souvislosti s jakoukoli poruchou, chybou, přerušením provozu nebo přenosu, napadením počítačovým virem nebo odkazovým či systémovým selháním, a to i v případě, budou-li zástupci provozovatele na možnost vzniku takových škod, ztrát nebo výdajů upozorněni. 

Předávané informace

Veškeré informace předané provozovatelem prostřednictvím serveru http://www.sumpersko.net zůstanou ve vlastnictví provozovatele, který je oprávněn je užívat, a to pro jakýkoli účel (pokud účel takového užití není omezen a/nebo stanoven obecně závaznými právními předpisy a/nebo na základě dohody mezi klientem a provozovatelem), stejně tak veškeré myšlenky, koncepty, know-how či postupy obsažené v informaci, kterou uživatel serveru http://www.sumpersko.net jeho prostřednictvím provozovateli poskytl. Ve vztahu k poskytnutým informacím nevyplývá pro provozovatele žádný závazek dodržovat princip mlčenlivosti, s výjimkou případů odsouhlasených provozovatelem v přímém obchodním vztahu s klientem nebo v jiných specificky dohodnutých případech mezi klientem a provozovatelem či v případech, kdy takový závazek vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Toto ustanovení v žádném případě neomezuje odpovědnost a závazky provozovatele vůči klientům obsažené v ujištění provozovatele o ochraně osobních údajů klientů.

Dostupnost

Server http://www.sumpersko.net není určen jako dostupný a/nebo k užití osobami a/nebo entitami ve státech či v jurisdikci, kde by taková dostupnost či užití byly v rozporu s místními platnými právními předpisy.

Dodatečné podmínky

Některé části serveru http://www.sumpersko.net se mohou řídit zvláštními podmínkami, které doplňují tato pravidla. V případě rozporu s těmito pravidly jsou závazné zvláštní podmínky upravující užití takových částí serveru http://www.sumpersko.net.

Další články z rubriky

Stavba prvních železnic bývalého Rakouska-Uherska

Stavba prvních železnic bývalého Rakouska-Uherska

Výstava připomíná i podnikatelskou činnost bratří Kleinů

Klášterní hudební slavnosti nabídnou hvězdný program

Klášterní hudební slavnosti nabídnou hvězdný program

K vidění budou od července do září

Profesionální hasič Martin Žaitlik odchází „do civilu“

Profesionální hasič Martin Žaitlik odchází „do civilu“

Téměř po osmadvaceti letech služebního poměru

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.